Aktuellt       På gång i bygdegården       

Onsdagar kl 13.30-16.30

i Singö bygdegård


Vi startar vårterminen 12/2

Mellis + lek, spel och pyssel


För att vi ska kunna fortsätta bjuda barnen på mellis och pysselmaterial är det viktigt att ni är medlemmar i bygdegårdsföreningen.


Medlemsavgiften för ett år är 150 kr/familj och betalas in på

BG 240-2618 eller Swishinbet på plats!


Arr: Singö Bygdegårdsförenings ungdomsgrupp

Frågor? singoskoj@gmail.com

Välkommen till biblioteksbussen!


Bussen kommer till Singö bygdegård tisdagar kl 13.10-14.10

Datum för 2020: 14/1, 11/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6, 28/7, 25/8, 22/9, 20/10, 17/11 och 15/12.


Du är också välkommen in i bygdegården där du kan ta en fika och prata böcker (och annat) med andra bokintresserade.

QiGong


Vill du komma med på QiGong?

Välkommen på torsdagar kl 10.00.

Arbetsdag i bygdegården!

Under en varm junilördag gjordes en stor arbetsinsats av många föreningsmedlemmar.

Det har rödmålats, putsats fönster, oljats trall, byggts trappa, städats i skåp, planterats blommor...

som kronan på verket kom Bygdegårdsskylten upp.


Copyright @ All Rights Reserved