Om oss


Bygdegården

Efter en storm 1932 skänkte Singöbor virke och annat byggmaterial och genom en stor ideell insats byggdes Singö Församlingshus.Än idag förvaltas huset av singöborna genom Singö bygdegårdsförening som är en ideell förening.


Medlem

Föreningen har idag närmare 250 medlemmar bland permanent- och fritidsboende. Vi välkomnar nya medlemmar till föreningen!

Medlemsavgift: 150 kr/familj, 75 kr/person


Bankgiro 240-2618

Köksrenovering

Under 2016 genomfördes en större renovering av köket samt intilliggande sal. Renoveringen genomfördes av våra lokala hantverkare och många ideella insatser samt bidrag från Jordbruksverket och Leader.

Styrelse 2018

Thomas Aleflod, ordförande

Iréne Eriksson Levenmark, kassör

Anneli Ek

Ing-Marie Falk

Olle Sundin

Karin Söderholm

Anki Willix

Ulrika Freiman

Copyright @ All Rights Reserved