Om oss

Bygdegården

Efter en storm 1932 skänkte Singöbor virke och annat byggmaterial och genom en stor ideell insats byggdes Singö Församlingshus.Än idag förvaltas huset av singöborna genom Singö bygdegårdsförening som är en ideell förening.


Medlem

Föreningen har idag drygt 200 medlemmar bland permanent- och fritidsboende. Vi välkomnar nya medlemmar till föreningen!

Medlemsavgift 2023: 200 kr/familj, 100 kr/person


Bankgiro 240-2618

Swish 123 52 662 00, märk vad inbetalningen gäller


Om ni väljer familjeavgiften behöver vi veta familjemedlemmarnas förnamn, och för ungdomar och barn även ålder, eftersom kommunen för sin statistik vill veta hur många om är under 7 år, mellan 7 och 20 år samt äldre än 20 år. Uppgifterna krävs för att bygdegårdsföreningen ska kunna ansöka om kommunala bidrag.

Köksrenovering

Under 2016 genomfördes en större renovering av köket samt intilliggande sal. Renoveringen genomfördes av våra lokala hantverkare och många ideella insatser samt bidrag från Jordbruksverket och Leader.

Styrelse 2023

Thomas Aleflod, ordförande

Åsa Pettersson, kassör

Anneli Ek

Mia Söderholm

Olle Sundin

Karin Söderholm

Anki Willix

Ulrika Freiman, suppleant