Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Föreningar på ön

Föreningar på ön

Övriga föreningar

 

Singö bygdegårdsförening samverkar med andra föreningar.

Vi ser det som en styrka att föreningarna på öns samarbetar. Detta möjliggör att många verksamheter och evenemang kan äga rum.

Samarbetspartner:

Singö skolas vänner och Singö utveckling
www.singoskola.se – www.singoutveckling.se

Singö Skärgårdsslöjd
www.singoskargardsslojd.se

Singö hembygdsförening
www.singo-fogdo.se

Väddö församling/Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/roslagensostrapastorat

Singö Brandförsvar
www.singobrand.se