Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Vill du bli medlem

Välkommen som medlem i bygdegårdsföreningen!

Föreningen har idag drygt 200 medlemmar bland permanent- och fritidsboende. Vi välkomnar nya medlemmar till föreningen!

Tack!

Tack vare ditt medlemskap har vi möjlighet att ordna olika gemenskapsaktiviteter både för barn och vuxna, vi får också medel till att sköta om vår bygdegård.
Vi hoppas att du vill fortsätta stötta och vara medlem i bygdegårdsföreningen.

Du är också välkommen att höra av dig om du vill vara med och stötta med arbete, planera och genomföra filmkvällar, pubkvällar, musiktillfällen, teater, barnaktiviteter, bokbusscaféet m.m. Vi tar också gärna emot förslag på andra aktiviteter.

Kontakta oss via mail info@singobygdegard.se eller ordförande Thomas Aleflod, tel 070-939 61 31, vice ordförande Anneli Ek, tel 070-742 59 98 eller kassör Åsa Pettersson, tel 0733-26 26 66.

Medlemsavgift

200 kr/familj, 100 kr/person.
Inbetalning via bankgiro 240-2618 eller Swish 123 52 662 00, märk vad inbetalningen gäller

Om ni väljer familjeavgiften behöver vi veta familjemedlemmarnas förnamn, och för ungdomar och barn även födelseår*.
Skriv denna information i meddelandefältet.
Om du har ändrat, eller om du tror att vi inte har, din mailadress så får du gärna meddela oss det till info@singobygdegard.se. Detta för att vi enkelt kan informera om vad som händer i föreningen.
*) Uppgifterna krävs för att bygdegårdsföreningen ska kunna ansöka om kommunala bidrag.