Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelse

Singö bygdegårds styrelse

Thomas Aleflod, ordförande – tel 070-939 61 31
Åsa Pettersson, kassör – tel 073-326 26 66
Anneli Ek, vice ordförande – 070-742 59 98
Anna Aleflod
Olle Sundin
Karin Söderholm
Helena Ölwing
Ulrika Freiman, suppleant